Humival

Humival biedt ambulante en residentiële ondersteuning bij wonen en dagbesteding voor een zeventigtal volwassen personen met een verstandelijke/en of meervoudige beperking uit het Meetjesland. Zij doet dit op 7 zorgdomeinen: lichaamsverzorging, huishoudelijke activiteiten, atelierwerking, sport en ontspanning, beweging en sport, projecten levensvorming en leefgroepsoverstijgende activiteiten (structuurwerking, belevingsactiviteiten en ouderenwerking). Een groep van 60 enthousiaste medewerkers, aangevuld met twintigtal vrijwilligers en een tiental stagiairs staan in voor de dagelijkse zorg. Een emancipatorische grondhouding met oog voor kwaliteit van bestaan bij iedere persoon ligt aan de basis van elke ondersteuning.