Hulpcomite Guatemala

Kinderen uit kansarme Guatemalteekse gezinnen (voornamelijk Maya's) de mogelijkheid geven op degelijk onderwijs, zodat zij en hun familie uit de armoedecirkel kunnen ontsnappen. Onze vzw bouwde in Guatemala 4 scholen. Dit jaar zitten 1316 kinderen op de schoolbanken, waarvan 860 kinderen met een studiebeurs gefinancierd door meters en/of peters of door de vzw zelf (via sponsorgelden). Onze vzw werkt uitsluitend met vrijwilligers.