Huize Levensruimte

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem).
Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren (0-18/25 jaar) en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een problematische leefsituatie bevinden.
Wij bieden zowel rechtstreeks als niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die opvoedingsproblemen ondervinden maar die nog voldoende draagkracht hebben om de kinderen thuis op te voeden kunnen rechtstreeks bij ons terecht voor thuisbegeleiding.