Huis van het Kind Leuven

Huis van het Kind Leuven werkt aan een laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Eén project is Kirikou. Kirikou wil zorgen tijdens zwangerschap en ouderschap wegnemen door baby- en kindermateriaal dat via burgers en bedrijven wordt ingezameld, te verdelen over kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Vrijwilligers zorgen voor de verwerking van het materiaal. Het materiaal wordt gratis verdeeld onder de kwetsbare gezinnen via Leuvense partnerorganisaties die deze gezinnen reeds begeleiden en vertrouwde gezichten vormen.
Andere projecten zijn spel- en ontmoetingsplekken, coaching voor kwetsbare aanstaande moeders, een spelotheek, ....

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/