Home Emmaus vzw

Wij, 'Dovencentrum Emmaus vzw', geven ondersteuning en begeleiding op maat aan personen met een auditieve en/of bijkomende beperking. Wij zijn een kleine, warme organisatie die woongelegenheid aanbieden voor zo'n 18 mensen en dagbesteding aanbieden voor nog eens zo'n 20 mensen. Ook is er een dienst beschermd wonen waar wij ondersteuning bieden aan de mensen waar nodig, op afstand of in de vorm van huisbezoeken.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/