HET DIERENTHUISJE

Het dierenthuisje biedt onderdak aan kansarme dieren die in een gewoon asiel weinig of geen kans maken op adoptie. Ze leven vrij op een groot omsloten terrein en zitten dus niet opgesloten in hokken. We ontfermen ons vooral over dieren die elders niet welkom zijn omwille van hun hoge leeftijd of wegens medische/psychische problemen. Zowel poezen, honden als hoevedieren vangen we op. Kosten noch moeite worden daarbij gespaard. Sommige bewonertjes blijven hier,anderen krijgen nog een eigen liefdevolle thuis. Het Dierenthuisje werkt volledig autonoom en krijgt totaal geen overheidssteun. Elke euro wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Gezien we het opnemen van de zwaksten zoals oudjes en dieren met zwaar medische problemen liggen de medische kosten zeer hoog. Dankzij de inzamelingen kunnen wij dieren de nodige medische zorgen toedienen en van lekkere voeding voorzien.
Enkele voorbeelden: vele seniordieren krijgen hart-, schildklier- of niermedicatie waardoor ze nog kunnen genieten van hun oude dag. Ook komen geregeld dieren toe die operaties nodig hebben ondermeer aan de tanden maar vaak ook botbreuken of bijvoorbeeld huidkanker op de oortjes,... Dankzij deze ingrepen kunnen zij verder zorgeloos genieten.