Hart voor Jongeren vzw

Hart voor Jongeren organiseert aangepaste vakanties en ontspanning voor 'jong'volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking uit Vlaanderen. Deelnemers met een sociale beperking behoren ook tot de doelgroep. Om de integratie te vergroten zijn broers/zussen en vrienden erg welkom!
Onze activiteiten zijn daguitstappen, een weekendje weg, een avondactiviteit, buitenlandse reis.
Wij voorzien bij activiteiten de nodige begeleiding en ondersteuning door begeleiders, verpleegkundigen en andere vrijwilligers.
De vereniging haalt zijn financiële middelen uit giften, sponsoring, de jaarlijkse chocoladeverkoop, een eetfestijn,...