Gents MilieuFront (GMF) vzw

Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging uit Gent die via positieve acties het leefmilieu en duurzame mobiliteit een duwtje in de rug wil geven. Om dit te bereiken richt GMF zich in de eerste plaats tot de lokale overheden, de inwoners en het bedrijfsleven uit de regio. Dat doen we via informatieverspreiding, sensibilisatie, onderzoek, kritische analyse, adviesverlening, lobbywerk, procedures en straatacties.
GMF als vereniging wordt gedragen door leden en vrijwilligers. Het GMF wil daarom mensen stimuleren en helpen om zich als vrijwilliger in te zetten en het initiatief in onze vereniging te nemen. #komaangent #samensterker