Filet Divers

BZN Kansenhuis Filet Divers is een bruisend kansencentrum en een sociale kruidenier voor mensen in armoede. Het is een vereniging waar armen het woord nemen. BZN Kansenhuis Filet Divers verbindt, versterkt, emancipeert, geef stem en perspectief aan mensen in armoede. Het creëert een kansrijke omgeving waarin talenten en kwaliteiten ontkiemen en focust op activiteiten die energie geven. Individuele verandering en verbinding met de samenleving zijn cruciaal.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

prijsverlaging van producten in de sociale kruidenier
aankoop van speelpleinticketten tijdens de zomermaanden
het organiseren van verbindende en laagdrempelige uitstappen