EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Wij willen een vakantieweekend mét vorming organiseren voor kinderen en (gezonde) mantelzorgers van personen met (jong)dementie. Zij staan vaak in de kou, hebben geen informatie op maat en hebben noden die vaak niet worden uitgesproken: hoe zal het verder gaan, kan ik nog wel studeren, hoe moet ik omgaan met kwaadheid van mijn vader, hoe kan ik mijn moeder ondersteunen zonder er zelf aan tenonder te gaan, ... Spreken over erfelijkheid met een arts, spreken over gevoelens en wat dementie in een gezin doet, welke impact dat heeft, komt allemaal aan bod en natuurlijk willen we naast de ernstige zaken ook de nodige ontspanning aanbieden. Deze activiteit zal de eerste in zijn soort zijn in Vlaanderen en zal - bij voldoende budget - gratis of tegen minimaal tarief worden aangeboden aan de deelnemers. Verder willen we werk maken van een reisgids voor mensen met dementie, zodat zij met hun partner of onder begeleiding nog op reis kunnen gaan, waar dat anders niet meer zou lukken.