Escalante vzw

Als jongere met een beperking moet je heel wat obstakels overwinnen om op eigen benen te staan.
Escalante vzw is ontstaan vanuit de visie dat ook deze jongeren op hun manier en met de juiste ondersteuning zelfstandig kunnen wonen.
In Mortsel bouwen we een huis waar 10 jongeren met een verstandelijke beperking zo gewoon mogelijk onder 1 dak kunnen wonen. Dankzij de centrale ligging geraken de bewoners gemakkelijk op hun werk of dagbesteding, kunnen ze zelfstandig op stap gaan of hun hobby's beoefenen.
De jongeren bepalen zelf hoe ze (samen) willen leven: zelfstandig met een minimum aan begeleiding op een studio of samen voor wie meer nood heeft aan sociaal contact of voor wie iets meer hulp nodig heeft.
Voor de begeleiding werkt Escalante samen met reguliere en gespecialiseerde diensten. Een vaste begeleid(st)er die in een aanpalend appartement woont, staat in voor de dagelijkse permanentie.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het geld dat met de Warmste Week wordt ingezameld, zal gebruikt worden voor de omkadering en begeleiding van onze bewoners. Zij hebben immers allen wel recht op een persoonsvolgend budget van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), maar de wachtlijsten hiervoor zijn ellenlang. Om onze kinderen de noodzakelijke begeleiding te kunnen geven, zijn wij noodgedwongen aangewezen op acties zoals de Warmste Week.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

In de aanloop naar de opening (voorzien voor mei-juni 2020) kunnen vrijwilligers een steentje bijdragen met het aanleggen van de tuin, het schilderen van het gebouw, de verhuis,... Nadien zijn vrijwilligers welkom om vrijetijdsactiviteiten te begeleiden (gaan zwemmen, naar de film, samen koken,...), voor het onderhoud van de tuin, het nakijken en herstellen van fietsen.