Els-smiley vzw

Algemeen
Els-smiley vzw onderneemt activiteiten die bijdragen tot het bevorderen van de communicatiemogelijkheden van langdurig zieke kinderen. Els-smiley vzw tracht deze doelstelling te concretiseren door:
-Aankoop laptops
-Samenkomst te organiseren
-Prikprijsjes schenken op kinderafdelingen

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/