Een Hart Voor Senegal VZW

EHVS bouwt en onderhoudt een school in de armste wijk MBOUR, in Bay Deck. De school bestaat uit 3 kleuterklassen en 6 klassen, LO, sanitair gebouw en conciërgewoning. Nog een extra klaslokaal, een ICT-lokaal en een leraarskamer staan gepland. De school bestaat uit 11 vaste leerkrachten + 2 directeurs, betaald door de overheid. Er zijn ook nog 6 opvoedsters/kookmoeders die vergoed worden door EHVS. De VZW komt ook tussen in de schoolkosten voor 490 kinderen dmv peterschappen en ALLE kinderen krijgen 3x per week een degelijke maaltijd, ze zijn verzekerd en krijgen medische zorgen (ism de lokale polikliniek in de wijk). Ook de niet-geparraineerde schoolkinderen genieten van deze medische tussenkomst bekostigd door EHVS. De school is overigens erkend door de scholeninspectie en overheid.
Momenteel gaan er 654 kinderen naar school. 490 Kinderen hebben reeds een peter of meter.
EHVS zorgt dat ze op deze manier een uitzicht hebben op een betere toekomst. www.eenhartvoorsenegal.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld zal gebruikt worden voor de verdere afwerking van het schoolgebouw. Vanaf dat de financiële middelen het toelaten willen we ook de aangeboden maaltijden uitbreiden van 3x per week naar 5x per week.