DOMO Vlaanderen

Opvoeden is geen kinderspel

In een gezin met kleine kinderen loopt niet altijd alles van een leien dakje. Ouders worstelen dan wel eens met vragen. Op die momenten staan ze open voor steun van mensen uit hun omgeving. Dit brengt rust bij zowel de ouders als de kinderen.
Maar niet iedereen kan rekenen op deze sociale steun. Hierbij denken we vooral aan gezinnen die het zwaar hebben omwille van financiële moeilijkheden en/of sociaal isolement.

Domo vrijwilligers ondersteunen deze gezinnen zodat de ouders aan hun kinderen alle kansen kunnen geven. Wij vinden immers dat alle kinderen, ook de meest kwetsbaren, recht hebben op een mooie, volwaardige jeugd.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Onze lange termijndoelstelling ligt vooral in het doorgroeien van Domo naar een organisatie die in heel Vlaanderen actief is en zo opvoedingsondersteuning kan bieden aan nog meer kansarme gezinnen.