Djapo vzw

Iedereen heeft recht op een fijn leven op een gezonde planeet. Djapo wil kinderen en jongeren keuzes leren maken voor een duurzamere wereld, een wereld die ze zelf mee vorm kunnen geven. We maken lesmateriaal voor in de klas en begeleiden leerkrachten en scholen rond denkvaardigheden en duurzaamheidsthema's.

Concreet gaat het over denkonderwijs: filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken en duurzaamheidsthema's zoals water, klimaat, handel en afval.

Dat zijn vaak complexe thema's, die je niet in 1-2-3 uitlegt of oplost. Onze aanpak moedigt kinderen en jongeren aan om te willen en kunnen nadenken over vragen of problemen die zich stellen.

Kinderen en jongeren werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We willen het denkonderwijs nog meer op de kaart zetten. Door een appel te doen op de kracht van het denken van kinderen en jongeren, krijg je zelfbewustere kinderen en jongeren met meer vertrouwen in hun eigen denkvermogen. Op die manier gaan ze actiever kunnen meewerken aan een duurzamere samenleving.