Diesterweg'S Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen

Kansarmoede in het onderwijs neemt op alarmerende wijze toe ... Jaar na jaar tracht Diesterweg’s Hulpkas, gelijke onderwijskansen te bieden aan behoeftige kinderen, jongeren en volwassenen in het Antwerps stedelijk onderwijs. Wie door familiale omstandigheden of door tijdelijke pech het geld niet heeft voor de broodnodige schoolkosten kan rekenen op financiële steun. De vzw werkt met vrijwilligers, belangeloos, discreet, anoniem en heeft de directie van de school als rechtstreeks aanspreekpunt.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

x