Den Atelier - Pegode

Den Atelier vzw is een arbeidszorgcentrum van Pegode. Arbeidszorg betekent: cliënten krijgen ondersteuning en zorg tijdens het werken.

Personen die arbeidsgemotiveerd zijn kunnen in Den Atelier terecht als een betaalde job in een gewone tewerkstelling of in een beschermde werkplaats niet haalbaar is.

We hebben verschillende ateliers.
We hebben heel wat groenonderhoud in ons aanbod (o.a. in De Schorre), maar ook poets, fruit schillen in scholen, een houtatelier (waar we vooral bijenhotels maken), een inpakatelier en een buurtmaaltijd.

http://www.den-atelier.be/