De vrienden van Bharat

In Nepal richtte Bharat de organisatie 'Jossa' op, een officieel erkend weeshuis. Via deze organisatie bieden we onderdak, begeleiding en onderwijs aan aan straat- en weeskinderen. Na de aardbeving in 2015 verdubbelde het aantal kinderen dat hun toevlucht zocht tot ons weeshuis.
Om hun de nodige hulp en ondersteuning, onderwijs , onderdak te blijven garanderen richtten we samen met Hendrik Mussche en Christophe Collette een vzw op in België: 'De vrienden van Bharat'