De Tuimel - Het Open Poortje

De Tuimel heeft als doel om maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

De Tuimel begeleidt kansarme ouders en hun jonge kinderen samen op alle levensdomeinen.

www.detuimel.be