De Schoolbrug vzw - de Boekenkaravaan

De Boekenkaravaan is een taal- en leesbevorderingsproject gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen in Antwerpen en haar districten. Kinderen die extra taaloefenkansen Nederlands willen, krijgen in de vrije tijd of op school een voorlezer op bezoek. Samen ontdekken ze het plezier van boeken en verhalen. Het ultieme doel is om een (voor-)leesgewoonte te ontwikkelen. Het project heeft zo een duurzaam effect op het welbevinden, de taalontwikkeling en de toekomstkansen van kinderen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

De Boekenkaravaan doet haar uiterste best om haar voorleeshelden te ondersteunen én te bedanken. Dit doen we met workshops, vormingen en gratis ontleenbare kinderboeken. Met de ingezamelde centen kopen we prentenboeken die de boekenliefde van kinderen aanwakkeren.