De Schakel

De Schakel is een voorziening in Balen die dag- en nachtopvang biedt aan mensen met een mentale beperking.
In de huizen wonen 45 mensen en er komen er nog een 40-tal naar het dagcentrum.
Het zorgaanbod is zowel gericht naar ontspanning als naar fysieke inspanning. Zo is er het zwemmen, wandelen, paardrijden, tuinwerk, senso, ergo, semiwerk, koken, cultuur, ….
Een van de uitdagingen van De Schakel is om ook steevast te zoeken naar extra financiële middelen om alzo meer dan basiszorg te kunnen bieden.
Zo hebben we projecten lopen voor de totale vernieuwing van een pergola, de uitbreiding van ons belevingswandelpad, zetten van een volière, ...
Onze mensen danken u alvast wederom voor uw vertrouwen!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/