DE NEGENDE VAN

Wij zetten ons in voor mensen die drager zijn van de genetische aandoening DFNA9. Dit is een ziekte die vanaf de leeftijd van 35-40j het gehoor en het evenwicht aantast, gepaard gaande met problemen met het zicht(beeldstabilisatie). Met uiteindelijk totale doofheid en uitval van het evenwichtsorgaan tot gevolg. Met onze VZW zamelen we geld in om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen teneinde deze vreselijke invaliderende ziekte uit de wereld te helpen. Bekendmaking en het onder de aandacht brengen van de ziekte bij het grote publiek is ook een doel. Meer info: www.denegendevan.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Wetenschappelijk onderzoek is broodnodig om een oplossing te bieden voor deze ziekte.
Het geld zal gebruikt worden om extra middelen aan te wenden voor de onderzoekers in o.a. het UZAntwerpen bij de diensten NKO en genetica.