de Maretak, vereniging voor mensen met chronische pijn

De gemeenschappelijke noemer bij de leden van onze vereniging is chronische pijn (pijn die langer aanhoudt dan 3-6 maanden), ongeacht welke aandoening de oorzaak is.
Onze vereniging stelt zich tot doel (middels inzet van vrijwilligers) het informeren, het behartigen van de belangen, het samenbrengen en het weerbaar maken van personen met chronische pijn via lotgenotencontact en het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van mensen met chronische pijn te bevorderen.
‘de Maretak vzw’ wordt nagenoeg volledig gerund door mensen die allen zelf lijden aan chronische pijn.