De Maakbare Mens

Nieuwe medische technologieën stellen ons in toenemende mate in staat onze gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren. Tegelijk gaan ze vaak gepaard met maatschappelijke bezorgdheden.
De Maakbare Mens informeert over de mogelijkheden en risico's zodat mensen keuzes maken die henzelf en anderen ten goede komen.
Vertrekkend vanuit de vrijzinnig humanistische waarden stimuleren we een publiek debat over het gebruik van deze technologieën en streven we naar een weloverwogen beleid in een ruimdenkende, begripvolle samenleving.