De Lovie

De Lovie vzw is een sociale organisatie actief in heel de Westhoek. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking: in onze locaties, maar ook thuis. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwen we aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar een aantal concrete projecten van onze organisatie om de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen (verder) uit te bouwen.