De Landgenoten

Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? Elke week stoppen 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. Onze boeren moeten steeds meer produceren voor minder geld, en vinden geen opvolger. Door het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden geraken bovendien onze bodems uitgeput, met nefaste gevolgen voor klimaat en milieu.

Jonge starters willen het anders doen: landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, die CO2 uit de lucht omzetten naar koolstof in de grond, wat zorgt voor minder erosie of overstromingen. Voor vele boeren is landbouwgrond echter onbetaalbaar. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

De Landgenoten kopen en beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.