De Lage Drempel

Erkende Verenging Waar Armen het Woord Nemen.
Ontmoetingsplaats in Mechelen.
Inhoudelijk werken bv. dossier rond huisvesting, rond de digitale kloof bij mensen in armoede (Digipunt), ...
Begeleiding van kwetsbare gezinnen binnen ons project Steun Op Maat (= buddywerking).
Allerlei vormingen en lessen om personen en gezinnen in armoede sterker te maken.
De maatschappij sensibiliseren rond het thema armoede. Lezingen geven aan scholieren e.a.
Vijf halve dagen per week open voor kwetsbare mensen.
Participatie in praktijk.
Vrijwilligerswerking!
Welzijnsschakel.

Meer info: www.delagedrempel.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/