De Kromme Boom

Vzw De Kromme Boom is een psychopedagogisch zorgproject dat uniek is op vele manieren en niet structureel gesubsidieerd. Het is opgericht op 21 januari 1985. Het staat open voor jongeren in een echte noodsituatie die door de mazen van het welvaartsnet glippen en niet meer kunnen functioneren in de maatschappij, of slechts aan de rand ervan. Deze groep mensen wordt niet of nauwelijks bereikt door andere initiatieven of zij kunnen niet aarden binnen de reeds aanwezige voorzieningen van het zorgsysteem. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis van psychiatrie, instellingen, gevangenis of andere therapieën achter de rug.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

x