de korf vzw

Organiseren en ondersteunen van begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in een (tijdelijk) moeilijke leefsituatie, samen met de ouders en het betrokken netwerk. Extra middelen uit concrete acties worden in eerste instantie ingezet voor het aanbieden en organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor deze kinderen en jongeren.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Educatieve activiteiten en aankoop educatief materiaal, spelmateriaal, kindvriendelijke inrichting van het nieuwbouwproject.