De Klokke vzw

De Klokke vzw stelt zich tot doel een passende begeleiding, woonondersteuning en dagondersteuning aan te bieden voor personen met een verstandelijke beperking.
Onze werking steunt op 2 grote pijlers : volwaardig burgerschap en ondersteuning op maat.
We realiseren 24/24 intensieve opvang zowel in de voorziening als bij de cliƫnten thuis, ook vangen we mensen met een acute noodsituatie op.
De Klokke is een vereniging zonder winstoogmerk en erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.