De Kier vzw

De Kier is een vereniging van gemotiveerde vrijwilligers, voor wie wakker ligt van kansarmoede. Omdat armoede niet over problemen, maar over mensen en kansen gaat, over de weg kwijt geraakt zijn, of gewoon heel veel pech hebben.
De deur staat bij ons steeds op een kier. Wij proberen te helpen, door te luisteren, een andere mogelijke weg te wijzen, en/of financieel/materieel te helpen. Onze financiële hulp gaat vooral naar gezondheid, onderwijs, voeding, huisvesting, kledij. In ons project 16+ helpen wij jongeren om hun studies op een haalbare manier te voltooien.
We gaan graag samen op weg, geven terug wat perspectief, helpen mensen de brug over naar morgen.
Zie: www.dekier.be

Waar gaat de opbrengst naartoe?

De Kier wordt niet door de hogere overheid gesubsidieerd. De ingezamelde middelen gaan voor 100% naar de financiële hulp aan mensen die door kansarmoede of brute pech onze hulp heel erg nodig hebben. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren in kansarmoede.