De Dorpel

De Dorpel wil maatschappelijke uitsluiting bestrijden van mensen die in armoede leven in Herentals en omgeving. Daarom willen wij:
1. een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en diensten, inspelend op de noden van de doelgroep. (basiswerking)
2. mensen in armoede erkennen en groeikansen bieden met als doel het verhogen van eigenwaarde en het gevoel van gelijkwaardigheid waardoor zij krachtig genoeg worden om voor zichzelf op te komen (empowerment)
3. in onze maatschappij de positieve beeldvorming van mensen in armoede bevorderen om uitsluiting (stigmatisering) tegen te gaan.
4. blijven investeren in het aanwerven en vormen van vrijwilligers om deze missie te kunnen volbrengen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar de doelgroep in de vorm van maaltijden, kledij, vorming, vakantie…

Ook aan kinderarmoede en digitalisering willen we werken. Zo starten we met huiswerkbegeleiding op de laptop. Hiervoor zijn nog middelen nodig.

sinterklaasfeest, kerstfeest...