De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening aan huis verzorgt aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een verontrustende leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij welbevinden en/of veiligheid onduidelijk of in het gedrang is.
Een substantieel aantal begeleide gezinnen en jongeren bevinden zich onder de armoedegrens. Om de maatschappelijke participatie en de ontplooiingskansen van de kinderen en jongeren te vergroten, is af en toe een extra materiële en financiële steun nodig voor deze gezinnen. Dit kan gaan om voeding, het betalen van een schoolreis (zodat het kind kan meegaan), lidgeld bij een jeugdvereniging of sportclub, ... Graag doen we beroep hiervoor op jullie engagement!