De Bakermat

Bij expertisecentrum en vroedvrouwenpraktijk 'De Bakermat' zorgen we voor zoveel mogelijk (aanstaande) mama's en hun baby'tje, zowel tijdens als na de zwangerschap. En daar horen ook mama's met minder middelen bij. Want een goede start van het leven begint in de buik.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Dit jaar steunen we 'Club Mama'. Dit project werd opgestart met de opbrengst van de Warmste Week 2018, in samenwerking met het Huis van het Kind Leuven en een aantal andere zorgpartners zoals Bolle Buik, vroedvrouwenpraktijk As-Shifaa en Familiehulp.

In Club Mama krijgen mama's die een beetje overweldigd zijn door het moederschap de kans om hun hart te luchten bij elkaar. Bovendien kunnen ze vragen stellen aan een een vroedvrouw, kraamverzorger of verpleger.
We weten intussen uit ervaring dat dit voor veel mama's heel wat steun biedt. Weten dat je niet alleen bent, erover kunnen praten met anderen in dezelfde situatie én tips en advies krijgen van een professional: het maakt een enorm verschil. Daarom willen we graag de nodige middelen verzamelen om dit mooie initiatief te kunnen blijven verderzetten. Help jij ook?