De Appelboom

De Appelboom vzw is een behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking.
Kenmerkend zijn afwijkingen in de communicatie, verbeelding en sociale interactie.
Meer informatie over ons centrum vindt u op onze website: www.deappelboom.org