Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging

Het wordt voor een patiëntenvereniging zoals de Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw steeds moeilijker om de leden een waardevol tijdschrift, informatieve folders en kwaliteitsvolle service te bieden zonder daarbij beroep te doen op financiële steun. Ook het inrichten van informatienamiddagen, het updaten, vernieuwen en in stand houden van de website en het organiseren van een jaarlijkse Studie- en Ontmoetingsdag vergen een grote financiële inspanning.
De jaarlijkse onderzoekbeurzen die toegekend worden aan jonge artsen en wetenschappers, die, door onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelingen het lot van mensen met Ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa trachten te verbeteren, worden zeer gewaardeerd.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Zonder financiële steun zou de vereniging niet langer
- het driemaandelijkse tijdschrift Crohniek kunnen publiceren;
- de infonamiddagen en de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag niet meer organiseren;
- de documentatie niet meer gratis ter beschikking kunnen stellen
- promotiemateriaal en gadgets kopen om uit te delen tijdens infomomenten
- Geen beurzen meer kunnen uitreiken aan jonge onderzoekers en dokters.