Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw

De NeuzeNeuze Contactclowns zijn tedere contactmakers voor mensen met dementie en personen met een verstandelijke beperking. In het buitenland noemt men ze ook wel Gentle clowns omdat ze in contact gaan met emoties zoals plezier, verdriet, boosheid en angst. Ze zijn actief in gans Vlaanderen en gaan langs in heel wat zorgcentra. Hoe broos het contact met bewoners en cliënten soms kan zijn, voor hen is het een nuttige en zelfs noodzakelijke gedachte om hierin te blijven investeren. Uw steun kan ervoor zorgen dat zij nog veel meer kwetsbare en geïsoleerde mensen die in een voorziening verblijven kunnen bereiken.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

/