Climate Express

Climate Express is een vrijwilligersbeweging die zich focust op klimaatmobilisatie in zijn brede betekenis. Politiek ongebonden streven we naar een daadwerkelijke en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. Dit doen we onder meer door mensen en organisaties met elkaar te verbinden via gezamenlijke acties.
Een voorbeeld van een dergelijke actie was de grootste klimaatmars in België: Claim the Climate op 2 december 2018!

We richten ons op de eerste plaats op België om van de overheden een krachtig en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te eisen voor iedereen!!

Dit doen we met een groep enthousiaste vrijwilligers zonder structurele inkomsten. Iedere bijdrage is dan ook meer dan welkom!

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ingezamelde geld zal gebruikt worden om onze werking verder te garanderen. Jullie bijdrage zal concreet gaan naar onze acties om zodoende samen de druk hoog te houden richting een ambitieus klimaatbeleid in België!

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Climate Express is een vrijwilligersbeweging die staat of valt met de inzet van onze vrijwilligers. Het zijn onze vrijwilligers die de organisatie draaiende houden, acties opzetten en mensen warm maken om deel uit te maken van Climate Express en de bredere klimaatbeweging! Als vrijwilliger krijg je op deze manier alle ruimte om je kwaliteiten en capaciteiten verder aan te scherpen, dingen uit te proberen en verder te groeien als persoon in het collectieve gebeuren.