Cirkant vzw

CIRKANT is een organisatie met een HART VOOR JONGEREN en hun omgeving. Jeugdzorg is voor ons een balans zoeken tussen CIRKEL en VIERKANT. Cirkel als symbool voor warmte, verbondenheid en beweging. Wij willen er echt zijn voor onze jongeren, om op maat van hun noden hulp te bieden die warm en persoonlijk is. Vierkant als symbool voor ondersteunend, begripvol en versterkend. Wij willen jongeren een veilige structuur bieden om te kunnen groeien, hen iemand geven om op te leunen zodat ze opnieuw ademruimte voelen om te ontdekken.
Eén van de peilers waar we in CIRKANT mee werken is ERVARINGSLEREN. Het leven is niet altijd verbaal communiceerbaar, het kan niet altijd gevat worden in woorden. En dat is nu net het doel van ervaringsleren. We gaan samen DOEN om van daaruit te LEREN. We creëren een situatie die de jongere de kans geeft om concrete ervaringen op te doen en hem/haar in staat stelt op een andere manier zichzelf tegen te komen, zichzelf te ontdekken en van daaruit te groeien.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We vragen steun voor 2 PROJECTEN die als doel hebben jongeren sterker te maken.
Met het project ‘T(he)ATEREN’ proberen we op een niet alledaagse manier 'taal' te geven aan gedachten en gevoelens van jongeren, aan gebeurtenissen die een impact hebben gehad op hun leven. We gaan samen gedurende enkele maanden op ontdekking naar hun kwaliteiten via woord, dans, zingen, ... via THEATER. We schrijven samen aan een voorstelling waarin de jongeren hun verhaal centraal staat.
Het project ‘ST(r)AP HET AF’ wil jongeren de kans geven om zichzelf op een andere manier te ontmoeten tijdens een buitenlandse staptocht. We ‘trappen het af’ en geven jongeren de ruimte om even weg te stappen van alle negatieve gebeurtenissen en invloeden en op zoek te gaan naar positieve ervaringen die hen opnieuw vertrouwen kunnen geven. We ‘stappen het af’ en doelen erop jongeren tot op hun grens te brengen. Hen fysiek en mentaal uit te dagen om hun grenzen te trotseren en te overwinnen om er sterker uit te komen.