centrum ZitStil

308.000 Vlamingen met ADHD hebben onze steun nodig! Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven. Zo willen we het sociaal isolement doorbreken en deelname in de samenleving vergroten.
Om dit doel te bereiken, organiseren we workshops, infoavonden en trainingen over 11 regio’s in Vlaanderen en ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en methoden die we actief toepassen. We zetten ons ook in om de stem van deze 308.000 Vlamingen te versterken zodat deze luid en duidelijk aankomt bij de beleidsvoerders.