Centrum Ouders (CO2)

Centrum Ouders zet zich in voor de belangen van ouders en kinderen in een (v)echtscheiding. Een (v)echtscheiding leidt in veel gevallen tot ellende, depressies, ruzies, ouderverstoting, burn-out, verlies van levenskwaliteit, zelfmoorden, financiƫle problemen, ... Op vandaag eindigen zowat twee op drie huwelijken en relaties met een breuk. Altijd maar meer kinderen zien hun wereld hierdoor ineenstorten. Dit leidt tot psychologische druk op ouders en vaak zeer jonge kinderen. De praktijk leert dat noch ouders noch kinderen voldoende steun krijgen en zeker al niet als de scheiding voor justitie uitgevochten wordt. Centrum Ouders zet zich dagelijks in om mensen bij te staan en vooral het juridische verhaal menselijker te maken. Er is nood aan meer steun van bij het begin van de relatiebreuk en in de periode waarbij juridische stappen gezet dienen te worden.
https://youtu.be/zZE9WHcfYjI

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het ultieme doel van Centrum Ouders is om zelf te kunnen beschikken over een huisadvocaat, psycholoog en steviger ondersteuning in eigen huis. Hierdoor hopen we tegen fractie van de normale kostprijs of zelfs gratis, directe hulp te kunnen bieden.
Zowat elke vrijwilliger die bij ons aan de slag is, ervaarde zelf en/of merkte in zijn of haar onmiddellijke omgeving de gevolgen van het juridische kluwen waarbij vonnissen, wetten en rechten al te dikwijls zonder problemen met voeten getreden worden. Er zijn duidelijk nogal wat probleem die steevast opduiken : de evenwaardigheid van ouders is niet gewaarborgd, het logge systeem is niet afgestemd op de mensen die zich noodgedwongen hierin terecht komen, er is sprake van ouderverstoting, onterechte uithuisplaatsingen van kinderen,...
Centrum Ouders lanceert ook al campagnes, voorlichtingsvideo's en reportages. Dit gebeurt op vandaag met een beperkt budget en kan stukken beter.