Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS)

Centre for Children in Vulnerable Situations (CCVS) is een onderzoekscentrum gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen de UGent, VUB en KUL. Al onze activiteiten hebben tot doel het psychosociaal welzijn van mensen, die leven in kwetsbare situaties in het Zuiden, te onderzoeken en te ondersteunen. CCVS heeft daarom twee praktijkcentra opgericht in Lira, Noord-Oeganda, en Bunia, Oost-Congo. Beide regio’s zijn of worden getroffen door langdurige gewapende conflicten waarbij het psychosociaal welzijn onder druk komt te staan. Onze lokale teams hebben zich daarom gespecialiseerd in het aanbieden van psychologische ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in gemeenschappen, scholen, (mentale) gezondheidscentra en in de gevangenis.