CAW Antwerpen

Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je terecht met alle vragen die te maken hebben met welzijn.

Alles wat het CAW doet, gaat over verbinding. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen en de samenleving, hoe meer welzijn. CAW Antwerpen werkt op die domeinen waar uitsluiting een risico vormt. Denk aan problemen met psychisch welzijn, huisvesting, werk, administratie, geld, relaties enzovoort.

We zijn er voor iedereen, maar mensen met een verhoogd risico op uitsluiting hebben onze bijzondere aandacht.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Voor de Warmste Week zetten we dit jaar 2 projecten in de kijker:

* Kwaffuur Oep Wielen is een project van CAW hulpverlener Isabelle. Op basis van haar ervaringen kwam ze met het idee om met een mobiel kapsalon gratis voetverzorging en coiffure aan te bieden aan mensen in armoede. Dankzij haar jarenlange ervaring als hulpverlener doet Isabelle tijdens een kappersbeurt veel meer dan haren knippen. Ze peilt naar specifieke noden en problemen en kan indien nodig gemakkelijk doorverwijzen. 

* De Steenhouwer is een inloopcentrum voor iedereen die geen aansluiting (meer) vindt bij de reguliere hulpverlening. De Steenhouwer biedt mensen een veilige plaats waar ze tot rust kunnen komen. Ze vinden er een warme maaltijd, soep of een koffie aan lage prijzen. Mensen kunnen er de krant lezen en er zijn infobrochures en gezelschapsspelen. Ook is er een vrijblijvend aanbod van hulpverlening met informatie en advies, administratieve hulp, bemiddeling en ondersteuning en psychosociale hulp.