Casa Magnolia vzw

Casa Magnolia brengt tijd, ruimte en rust in gezinnen met een zwaar ziek kind. Tijd kunnen doorbrengen met het gezin is heel kostbaar, want veel van onze magnoliakinderen hebben een degeneratieve aandoening waarvoor geen behandeling bestaat.
Dit jaar hebben we vooral gewerkt aan twee nieuwe projecten: De Snoezelmobiel en een gespecialiseerde oppasdienst.
De Snoezelmobiel is een omgebouwde ziekenwagen die volledig ingericht is met snoezelmateriaal en door vrijwilligers voor enkele dagen naar een gezin met een zwaar ziek kind gebracht wordt.
De vraag naar een gespecialiseerde oppasdienst was heel groot. Een babysit vinden die even de zorg thuis kan overnemen, is niet evident. Samen met andere organisaties hebben we dit probleem aangepakt en deze dienst uit de grond gestampt.
Onze andere projecten "Helpende handen" en lotgenotencontact blijven bestaan: We coördineren vrijwilligers die huishoudelijke en praktische taken overnemen en organiseren tweemaal per jaar lotgenotencontact.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

We willen vooral geld inzamelen voor onze twee nieuwe projecten:
Om onze oppasdienst succesvol te maken, hebben we steun nodig voor het zoeken, opleiden en verzekeren van vrijwillige verpleegkundigen.
Om de Snoezelmobiel te kunnen laten rondrijden, hebben we centen nodig voor het snoezelmateriaal, het onderhoud van de wagen, de verzekering, brandstof, de onderhoudsproducten.

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Casa Magnolia! Vrijwilligers kunnen in onze organisatie: - Een gezin ondersteunen door huishoudelijke en praktische taken over te nemen (gras maaien, boodschappen doen, koken, taxi voor broers en zussen, ...) - rondrijden met de Snoezelmobiel en vele kinderen blij maken (enkel met rijbewijs C) - zorgen voor het hygiënische onderhoud na gebruik, om te voorkomen dat virussen en bacteriën worden doorgegeven - oppassen op zwaar zieke kinderen (enkel als verpleegkundige) - Lid zijn van één van onze teams en mee onze organisatie vorm geven