Care for adolescents and young adults

Als adolescenten of jong volwassenen (AYA's = jongeren tussen 16 en 30 jaar) kanker krijgen dan heeft dit niet enkel een grote impact op hun leven tijdens de behandelingsperiode. Dikwijls worden jongeren ook nadien geconfronteerd met (late) gevolgen van hun ziekte en behandeling. Denk maar aan een verminderde vruchtbaarheid, de zoektocht naar een aangepaste job of het moeilijker verkrijgen van een woonlening.
Care4AYA vzw zet zich in om de zorg voor jongeren met kanker op verschillende domeinen te verbeteren en dit zowel tijdens als na de ziekte. Ook als behandelen moeilijk wordt, willen we aangepaste zorg kunnen bieden.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Ons allergrootste doel is de zorg voor jongeren met kanker maar ook de ouders, de broers en de zussen, vrienden,...te verbeteren. Dit doen we aan de hand van het ontwikkelen van bijv. informatiebrochures en een digitaal platform waarop jongeren met kanker elkaar in een beveiligde omgeving kunnen vinden om ervaringen uit te wisselen. We kleden ook ruimtes aan in ziekenhuizen op een jonge/aangepaste manier zodat de jongere met kanker maar ook het bezoek even de kleine ziekenhuiskamer kan ontsnappen. Daarnaast zetten we ook in op het geven van opleidingen aan zorgverleners die in aanraking komen met jongeren met kanker. We steunen ook klinisch wetenschappelijk onderzoek.