Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

Bosgroepen Oost-Vlaanderen zetten zich in voor het behoud, onderhoud en de uitbreiding van het bosbestand in de provincie Oost-Vlaanderen. Naast de ondersteuning van boseigenaars creëert de vzw een breed draagvlak voor bos in Vlaanderen door te informeren en sensibiliseren, door plantacties en door te ijveren voor het openstellen van privé bos.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Bossen zijn cruciaal. Niet enkel voor het klimaat, maar ook voor onze mentale én fysieke gezondheid. Toch behoort Vlaanderen jammer genoeg tot één van de minst beboste regio's in Europa. Oost-Vlaanderen hinkt achterop ten opzichte van de andere Vlaamse provincies. Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar bosuitbreidingsprojecten in Oost-Vlaanderen. Concreet en op korte termijn meer bos in jouw buurt, daar streven we naar!

Wat betekent vrijwilligerswerk voor ons?

Wil je je graag als vrijwilliger inzetten voor het Oost-Vlaamse bosbestand? Steek dan eens een boompje in de grond! Zo lever je een leuke en tastbare bijdrage aan de Vlaamse bossen! Ook de bestaande bossen kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Iedereen weet wel dat de natuur geen plaats is om afval te dumpen. Helaas liggen veel bossen er toch bezaaid mee. Via "bosopruimacties" gaan we samen met vrijwilligers aan de slag en zorgen we voor een grote schoonmaak in het bos!