BorstkankerMAN

Begeleiding, opvang en ondersteuning van borstkankerpatiënten.
Bewustmaking van risico's en stimulatie voor screening.
Ijveren voor gelijke rechten tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten.
Organiseren van info sessies.
Belangenbehartiging voor de doelgroep.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

De middelen die we vergaren gebruiken we voor onze campagnes en acties.