BorstkankerMAN

Begeleiding, opvang en ondersteuning van borstkankerpatiënten.
Bewustmaking van risico's en stimulatie voor screening.
Ijveren voor gelijke rechten tussen mannelijke en vrouwelijke patiënten.
Organiseren van info sessies.
Belangenbehartiging voor de doelgroep.