BESCHERMCOMITÉ Oikonde Kortrijk

VZW Beschermcomité Oikonde is een groep van
enthousiaste vrijwilligers die het project ‘Start a second
Life’ heeft uitgewerkt, waarmee het de opvang én
begeleiding van ‘thuisloze’ mannen en vrouwen in het
Kortrijkse ondersteunt. 'Start a second life' is een project dat de mensen ondersteunt die na een tijdelijke opvang door CAW Zuid West Vlaanderen opnieuw de stap naar het echte zelfstandige leven zetten. In samenspraak met de CAW begeleiders wordt bepaald welke de noden zijn om op een kwaliteitsvolle manier zelfstandig te kunnen wonen. Alzo voorziet Oikonde in de aankoop van bvb een kookfornuis, een wasmachine (voor kroostrijke gezinnen), installatie van een gashaard, ..... Oikonde springt enkel bij nadat alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het project waarvoor we fondsen werven noemt 'START A SECOND LIFE'. Op vandaag zijn in het Kortrijkse quasi alle opvangplaatsen voor 'mensen op de dool' volzet. Onder begeleiding van capabele medewerkers van CAW Zuid-West-Vlaanderen wordt er alles aan gedaan om het leven van deze mensen opnieuw op de rails te krijgen en hen de mogelijkheid te geven om opnieuw een eigen leven te gaan leiden. Hiervoor wordt beroep gedaan op alles wat de overheid en gemeente aanbiedt aan steun. Veelal is dit niet voldoende. Aldan komt Beschermcomité Oikonde op de proppen om bij te springen door aan te kopen wat de mensen ontbreken (bvb kachel, fornuis, microgolfoven, ....). Zo kunnen deze mensen opnieuw in de maatschappij worden geïntegreerd.