Azura.be

Azura is een non-profit-organisatie die hulp biedt aan poezen die in een asiel of andere erkende organisatie verblijven en dure levensreddende operaties of verzorging nodig hebben
Uit ondervinding weten wij dat asielen of organisaties het vaak moeilijk hebben om deze operaties te bekostigen, terwijl ze vaak een poezenleven kunnen redden.
Hier vatte Maureen het idee op om de vzw Azura op te richten.
Wij zijn aan geen enkele organisatie verbonden maar bieden hulp waar nodig en indien de fondsen aanwezig zijn.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

In 2018, ons eerste werkjaar, konden we 30 poezen financieel ondersteunen door dure operaties voor deze zwerfkatjes te betalen.
Jammer genoeg hebben we in 2018 en 2019 een aantal aanvragen moeten weigeren omdat de vzw onvoldoende centen had.
In 2020 willen we geen enkele aanvraag afwijzen omdat de kassa op '0' staat !