Avalon vzw

Avalon vzw is een vergunde zorgaanbieder voor mensen met een beperking in Opstal - Buggenhout. 30 mensen kunnen bij ons residentieel verblijven, maar we hebben ook een dagbestedingsaanbod voor externe personen.

Omwille van hun fysieke beperkingen hebben de meeste bewoners hulp nodig bij allerlei activiteiten van het dagelijkse leven (opstaan, wassen, aankleden, drinken, eten, verplaatsing, ...) en het invullen van hun vrije tijd.

Avalon wil bewoners ook ondersteunen in het uitbouwen van hun eigen leven en hun sociaal netwerk.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

SPAART U MET ONS MEE ?
Wij en vooral onze bewoners en cliënten zijn laaiend enthousiast over een "INNOWALKER" die we onlangs mochten testen. Iedereen is het erover eens, dit moeten we in huis halen! Alleen, we spreken hier over een aanzienlijk budget nl. € 57.000. Om dit bedrag bijeen te sparen, kunnen we alle steun gebruiken. Wij doen dus een warme oproep om ons hierbij te helpen.

WAT IS EEN INNOWALKER?
Dit is een innovatieve robotische revalidatietrainer voor personen met een motorische beperking. De persoon wordt in zit geplaatst met behulp van tillift of manuele transfer. Vervolgens kan het toestel tot verticalisatie worden gebracht en wordt de stapbeweging geïnitieerd door de motor.

DOEL:
Gelukkige bewoners en cliënten. Onze bewoners/cliënten zitten vele uren stil en zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor hart- en vaatziekten, diabetes,… Voor hen biedt dit toestel de mogelijk dit stil zitten te doorbreken en daarbovenop nog eens extra beweging te krijgen.